Hypotheek oversluiten

Wilt u uw bestaande hypotheek oversluiten? Via het internet zijn er meerdere websites die voor u kunnen berekenen of het oversluiten van uw bestaande hypotheek, inclusief de boete die daarbij komt kijken, nog steeds een positief saldo voor uw hypotheek tot gevolg heeft.

De marktrente wisselt al jaren maar door de momenteel bestaande media als radio, televisie en internet op mensen lijkt het momenteel een trend om alles zo goedkoop mogelijk te krijgen. Het oversluiten van een bestaande hypotheek is daarop zeker geen uitzondering. De jaren 2004 en 2005 brachten lagere hypotheek rente met zich mee. Hierdoor kon het gunstig zijn om een bestaande hypotheek open te breken en tegen een nieuw rentepercentage een nieuwe hypotheek af te sluiten. Er zijn dan natuurlijk wel consequenties.

Aan het oversluiten van een hypotheek voordat de rentevast periode is verstreken zijn kosten verbonden. Deze kosten bestaan ten eerste uit een boete (omdat u voortijdig aflost). Daarnaast verandert ook taxatie- en notariskosten, en komt er vaak een afsluitprovisie over de nieuwe hypotheek.

In sommige gevallen kan oversluiten wel geld besparen. Maar het gaat om meer dan een lagere hypotheek rente alleen. Een eerste blokkade is een mogelijke (rente)boete.

Boete bij oversluiten

Als u uw hypotheek vervroegd aflost moet u vaak een (rente)boete betalen. De boete is ongeveer gelijk aan het verschil tussen de hypotheek rente die u nu betaalt en die op dit moment geldt als u dezelfde hypotheek nu zou afsluiten. Met vervroegd aflossen lijkt u dus op het eerste gezicht niets op te schieten maar als de hypotheekrente nu laag is en de rente in de komende jaren gaat stijgen, kunt u een voordeel behalen. U kunt immers nu bij een lagere rente een nieuwe rentevast periode aangaan, terwijl, als u wacht tot uw rentevast periode is afgelopen, de rente mogelijk (veel) hoger is.

Mogelijk interessante scenario's:

  • U verwacht dat de hypotheekrente omhoog gaat gedurende de looptijd van uw bestaande rentevaste periode.
  • U zit aan het einde van uw rentevast periode, wat de boete beperkt.
  • U wilt kiezen voor een niet te korte nieuwe rentevast periode.
  • U wilt uw hypotheek oversluiten naar een andere geldverstrekker

Let wel op: Een hypotheek oversluiten naar een nieuwe geldverstrekker brengt vaak extra kosten met zich mee zoals taxatiekosten, notariskosten en een afsluitprovisie op uw nieuwe hypotheek. Maar als u gedurende een (langere) periode hierdoor een lagere rente betaalt, kan het kiezen van een andere geldverstrekker toch voordeliger uitwerken.

De meeste geldverstrekkers hanteren namelijk een zogenaamde instaprente. Dit houdt in dat als u een nieuwe hypotheek bij hen afsluit, u een lagere hypotheekrente krijgt. Op deze manier proberen geldverstrekkers nieuwe klanten te werven.
Is uw eerste rentevast periode verlopen, dan vervalt deze korting op de rente. In plaats van de instaprente bieden ze u dan de normale hogere hypotheekrente aan.

Door van geldverstrekker te wisselen, kunt u vaak opnieuw een lagere instaprente krijgen.