Zelfstandigen Hypotheek

Samenvatting zelfstandigen hypotheek
Een zelfstandigen hypotheek is geen hypotheekvorm op zich maar wordt wel vaak apart genoemd. De hypotheek zelf is een van de andere hypotheek vormen maar voor zelfstandigen zijn wel aparte regels.

Historie

De zelfstandigen hypotheek is geen echte hypotheekvorm op zich maar voor zelfstandigen zijn er wel aparte voorwaarden. Afhankelijk van de concurrentie tussen banken onderling zijn hier meer of minder mogelijkheden in.

kenmerken van een hypotheek voor zelfstandigen

  • Er wordt veel gekeken naar eigen geld, en solvabiliteit en liquiditeit
  • De markt waarin de zelfstandige is belangrijk maar nog meer wat zijn positie hierin is
  • Over het algemeen geldt het gemiddelde van de laatste 3 jaar winst, als basis 
  • De zelfstandigen hypotheek
  • Zo kan een zelfstandige niet zomaar 5x zijn brutojaarsalaris lenen. In de regel wordt deze vervangen door de laatste 3 jaar van de winst van de onderneming te nemen (bij eenmanszaken) waarover de zelfstandige kan beslissen, en wordt hier het gemiddelde van genomen. Dit kan dan ongeveer 4-5x worden geleend. Bij een hypotheek voor zelfstandigen wordt verder veel naar het eigen geld gekeken.

Er zijn banken waar niet eens een solide geschiedenis hoeft te zijn als er maar voldoende indicatoren zijn dat het geld komend jaar wel wordt verdiend en er tussen de 10% en 15% eigen geld aanwezig is. Op deze manier is het zelfs voor starters mogelijk om een hypotheek af te sluiten.

Er is dan natuurlijk wel een hoger risico voor de bankinstelling en er wordt in dat geval veel gewerkt met hogere rentepercentages.

Hypotheek als startkapitaal?

Zelfstandig ondernemers hebben bij de start van het ondernemen soms veel startkapitaal nodig. Een hypotheek is dan naar verhouding een goedkope lening. Op Geld en Ondernemen staat meer informatie over investeren in ondernemerschap.