Hypotheken overtreffen bijna bbp

De hypotheekschuld van huishoudens nadert de omvang van het bruto binnenlands product. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het eind dit jaar zo ver.

Het bedrag dat eind juni van dit jaar uitstond aan hypotheken was 537 miljard euro, aldus het CBS maandag. Volgens gegevens van de Europese Hypotheek Federatie was dat bedrag eind 2005 487 miljard euro, 97,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Het groeitempo in 2005 was 11,9 procent, het eerste halfjaar van 2006 7 procent. Daarom ligt het volgens het CBS voor de hand dat de hypotheekschuld eind 2006 het bbp zal hebben overtroffen.

De Nederlandse hypotheekmarkt behoort tot de meest ontwikkelde ter wereld. Gemeten naar gemiddelde schuld per hoofd van de bevolking moet Nederland alleen Denemarken, IJsland en Zwitserland voor zich dulden. Gemeten naar de schuld ten opzichte van het bbp staat Nederland wereldwijd aan kop. Die koppositie wordt voor een belangrijk deel verklaard door de omvang van de financiële sector – het ‘waterhoofd’ van de Nederlandse economie.

In Zuid-Europa zijn hypotheken veel minder gebruikelijk en is het aanbod schraler. Veelal worden alleen kortlopende hypotheken tegen een variabele rente aangeboden.

In Oost-Europa staat het fenomeen in de kinderschoenen. Het gemiddelde hypotheekbedrag per hoofd van de bevolking varieert van bijvoorbeeld 130 euro in Bulgarije, 384 euro in Polen tot 1950 euro in Estland. De groei in Europa is wel groot: in de meeste Europese landen tientallen procenten per jaar. Overigens wil een lage hypotheekschuld niet per se zeggen dat het eigenwoningbezit laag is: eigen woningen worden ook gefinancierd met bijvoorbeeld spaargeld of met leningen die in de familiekring worden afgesloten.

De groei in Nederland van de hypotheeksom is groter dan de waardestijging van huizen, signaleert het CBS. Eind 2005 was de totale hypotheekschuld opgelopen tot een waarde van 36 procent van de totale WOZ-waarde van de woningen.

Bron: volkskrant.nl