NVM: Hier geen Amerikaanse toestanden

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) verwacht geen hypotheekcrisis op de Nederlandse huizenmarkt, zoals die zich op de Amerikaanse markt voordoet. Volgens de vereniging verstrekken banken in Amerika namelijk veel makkelijker hypotheken dan Nederlandse banken.

In de Verenigde Staten is al maanden onrust op de huizenmarkt. Verstrekkers van zogenaamde subprime  hypotheken dreigen failliet te gaan. Mensen die niet voor een gewone hypotheek in aanmerking komen, kunnen in Amerika een subprime hypotheek nemen, met hogere rente als keerzijde.

Door de stijgende hypotheekrente kunnen steeds minder klanten hun hypotheekschuld voldoen. De dalende huizenprijzen zorgt er vervolgens voor dat de banken veel minder overhouden aan de verkoop van de huizen van hun klanten.

Hypotheekcrisis

Volgens waarnemend voorzitter van de NVM, Wim van Kampen, is de kans klein dat een dergelijke hypotheekcrisis ook in Nederland kan gebeuren.

"De Amerikaanse hypotheekcrisis heeft direct te maken met het te gemakkelijk verstrekken van hypotheken door banken, de geringe economische groei daar en het als gevolg daarvan haperen van de huizenmarkt", zegt Van Kampen.

"Banken en consumenten hebben voor het benodigde krediet in grote mate vertrouwd op de waardestijging van de huizen. Nu die stijging achterblijft komt men in de problemen."

Maximum
Volgens Van Kampen vertoont de huizenmarkt in Nederland nog steeds een stabiele groei. Het afgelopen kwartaal stegen de huizenprijzen gemiddeld met 1 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Ook zijn de banken in Nederland voorzichtiger met het verstrekken van hypotheken. Banken in Nederland hebben vanaf begin dit jaar een eigen richtlijn opgesteld over het verstrekken van hypotheken.

In de richtlijn staat onder meer een maximum dat van het inkomen op mag gaan aan hypotheeklasten.

Betaalbaar
De NVM vindt wel dat de betaalbaarheid van woningen in Nederland nog steeds onder druk staat. Er komen nog steeds te weinig nieuwbouwwoningen bij. Per jaar worden enkele tienduizenden woningen minder gebouwd dan nodig zijn.

De vereniging wil dat er een SER-commissie komt die zich buigt over de problemen met de woningmarkt in Nederland.

Bron: http://www.nos.nl