Overheden mogen geen hypotheken meer verstrekken

Minister Ter Horst zet de door haar voorganger voorgestelde wijziging van de wet Fido door. Dat betekent dat gemeenten en andere decentrale overheden vanaf volgend jaar geen hypotheken meer mogen verstrekken aan hun werknemers.

De VNG is van mening dat het verstrekken van hypothecaire leningen aan personeel een autonome bevoegdheid van gemeenten is en daarmee niet strijdig is met de Wet fido (wet Financiering Decentrale Overheden). Oud-minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken was het daar niet mee eens. Zijn opvolger Guusje ter Horst sluit zich daarbij aan en zal de wijziging de wet fido gewoon doorzetten. 

Burgemeesters

De wijziging geldt voor iedereen die bij decentrale overheden werkt, ook voor burgemeesters. Het rechtspositiebesluit burgemeesters zou voor deze groep ook leningen mogelijk maken. Met het nieuwe wetsvoorstel komt ddat echter ook te vervallen.

Bron: http://www.overheidsmanagement.nl/