Speciale hypotheek voor ondernemers

 Voor zelfstandig ondernemers, freelancers en zzp-ers is het niet altijd makkelijk om een hypotheek te krijgen. Zeker als ze nog niet zo lang voor zichzelf bezig zijn, stellen banken aanvullende eisen. Het Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO) denkt daar nu een antwoord op te hebben.

PZO is de grootste belangenbehartiger voor zelfstandigen zonder personeel. De vereniging ergerde zich al langer aan het feit zzp'ers, meer nog dan particuliere klanten, financieel binnestebuiten gekeerd worden als ze een hypotheek aanvragen. Banken willen nu eenmaal zekerheid en dat betekent vaak dat aan zzp'ers aanvullende voorwaarden worden gesteld. Dat geldt zeker als ze nog niet zo lang voor zichzelf bezig zijn. Ze kunnen dan bijvoorbeeld maar een maximale financiering van honderd procent van de waarde van het onroerend goed krijgen of moeten een hogere rente betalen.

PZO heeft daarom samen met Fortis Bank een aparte hypotheek voor zzp'ers ontwikkeld. Ook zelfstandigen met een beperkte inkomenshistorie kunnen hier aan meedoen. Ook hebben ze niet meer te maken met de 40 procent aan kosten in de aan de hypotheek gekoppelde verzekering.

PZO en Fortis Bank hebben verschillende hypotheekvarianten en aflossingsmodellen ontwikkeld, waarbinnen maatwerk mogelijk is.

Bron: http://www.planet.nl/