NHG Hypotheek garantie

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker.
Bron: NHG.nl

Hypotheek garantie in de praktijk

Dit betekent dit dat mensen die een hypotheek afsluiten welke gelijk of lager is dan 250.000 euro, en een vast inkomen hebben waarmee ze de hypotheek kunnen betalen, een externe garantie kunnen krijgen op de aflossing van hun lening. De geldverstrekker heeft hierdoor meer zekerheid en in de praktijk betekent dit vaak dat er een lagere hypotheekrente mogelijk is. Het risico van niet-terug-betalen is immers (bijna) niet meer van toepassing.

Geschiedenis Nationale Hypotheek Garantie

De Nederlandse overheid heeft vanuit de gemeente al langer garant gestaan voor hypotheken. Op 11 november 1993 heeft het ministerie van VROM en de Nederlandse gemeenten samen een zelfstandig orgaan opgezet dat deze garantie landelijk kan overnemen. Het is dus een overheidsorgaan en kan zo voldoen aan zijn financiele verplichtingen. Sinds 1995 is de hypotheek garantie actief.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de officiële website van de Nationale Hypotheek Garantie.